Добре дошли в нашия магазин!

Обадете ни се

Skype Me™!

Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 1. Уебсайтът www.ahat.bg е интернет магазин, собственост на фирма „Ахат+“ ЕООД.

 2. Уесбайтът, предоставя детайлна информация на продуктите, възможност за онлайн закупуване, доставка на поръчаните продукти.

 3. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

 4. Ахат+ ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

 

 

 1. За да поръчате продукти от сайта е препоръчително да се регистрирате, но регистрацията не е задължително условие. В случай, че изберете да се регистрирате, Ахат + ЕООД се ангажира да не разпространява информацията с личните ви данни.

 2. Потребителите се ангажират да не предоставят данните си за достъп (име и парола) до личния си профил , както и информацията, съдържащата се в техния профил.

 3. Ахат + ЕООД си запазва правото да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

 4. Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка и цена

 5. Указаната цена е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС. В цената на продукта не се включва цена за доставка.

 6. При поръчка, потребителят посочва основните параметри според дадените в уебсайта опции. Потребителят задължително посочва име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

 7. Извършването на покупка става от поръчка и минава през два етапа:

 8. Изписвате желаната бройка в полето за бройка и кликване върху бутона с графичен знак количка. Тази операция води до промяна на стойността в полето за брой, което означава, че продуктите са добавени в потребителската кошница на клиента. Тя може да бъде видяна от дясната страна на страницата.

 9. Кликване върху бутона "Купи" и попълване данните за доставка.

 10. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Ахат + ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата.

 11. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.

 12. Чрез натискане на бутона "Купи", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и Ахат + ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

 13. Ахат + ЕООД си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват по телефона или e-maila, в момента на обработка на поръчката.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 

 1. Доставката се извършва от куриерска фирма Спиди АД, или друга такава  посочена от потребителя. В доставката се включват поръчаните стоки, гаранционна карта, фактура или касов бон. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

 2. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.

 3. Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка по схемата на куриера

 4. Ахат + ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 5. Срока на доставка за цялата страна е в рамките на 3 работни дни, след потвърждаване на вашата поръчка.

 

 

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

 

 

 1. Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

  а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;

  б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;

  в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

  г) не е спазен срока на доставка.

 2. Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

 3. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

 4. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в уебсайта.

 5. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от Ахат+ ЕООД, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

 6. .По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ

 

 1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

 2. Предоставената информация е предмет на авторско право на Ахат+ ЕООД. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на Ахат+ ЕООД. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на Ахат+ ЕООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на фирмата, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).

 3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.

 4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

   

   

   

  ОТГОВОРНОСТИ

   

 1. Ахат +ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

 2. Ахат+ ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

 3. Ахат + ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. Ахат + ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна ahat.bg

 4. Ахат + ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

 5. Ахат + ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

 6. Ахат + ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

 7.  Ахат + ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

Новини

Facebook